Kontakt

LINAB Aktiebolag   

Södra Kustvägen 52  761 97 Norrtälje

Telefon +46(0)17619500                                                                    

Organissationsnummer 556854-5783   Bankgiro  807-0138     

Åke Bergqvist+46(0)768025009 ake@linab.se